За нас
False

Мисия

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство. Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията за правене на агробизнес, намаляване на бюрократичното бреме и поставянето на българските фермери на равни основни с европейските им колеги.

Ние се присъединяваме към мнението на водещи европейски агроикономисти, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е счупена и трябва да я поправим с обединени усилия. България може и трябва да играе активна роля в този процес. В интерес на българските фермери е изравняването и постепенното отпадане на директните плащания и национални помощи на ниво ЕС, а публичната подкрепа да се насочи към инвестиционни мерки.

ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Регистрирано е на 18 декември, 2014 г. в София.

Ако вярвате в нашата мисия и смятате, че това което правим е важно за развитието на селското стопанство, можете да допринесете за успешното изпълнение на дейността ни като направите дарение по банкова сметка:

IBAN: BG12UNCR70001522170899
BIC: UNCRBGSF
Получател: Фондация „ИНТЕЛИАГРО“

Размерът на направеното дарение би могъл да се приспадне от данъчната ви основа за съответната година до определен размер съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.

Нашият екип

Николай Вълканов
Управител

Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Два пъти е водил групи по програмата на Департамента по земеделие на САЩ "Кохран" за обучение на фермери на теми - "Производство на плодове и зеленчуци" (2013) и "Производство на плодове и обработка на продукцията".

Водил е проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика в периода 2012-2014. Основните му разработки са в областта на Общата селскостопанска политика на ЕС и ефектите от прилагането й в България, перспективите пред отглеждането на плодове и зеленчуци, развитие на млечното говедовъдство в страната след отпадането на квотите и др. Има над 100 публикации по въпросите на селското стопанство във водещи издания в страната.

Стилиян Гребеничарски
Анализатор

Стилиян Гребеничарски е с магистърска степен по „Финанси“ от VU University, Амстердам и бакалавър в същата специалност от Университета за национално и световно стопанство, София. Професионалният му опит включва анализ на публичните политики, финансовите и стокови пазари, макроикономическите процеси, финансово и иконометрично моделиране. Сред сферите му на интереси попадат регионално развитие, селско стопанство, предприемачество.

Иван Мутафчиев
Агроном

Агроном, специалист по трайни насаждения. Близо 20 години опит в селското стопанство, в т.ч. и като земеделски производител.

доц. д-р Мариана Петкова
Специалист по хранене на животните

Специалист по хранене на селскостопански животни и технология на фуражите.

инж. Вълю Чаушев
Зооинженер

Зооинженер, специалист по селекция и репродукция.

Maйя Мутафчиева
Нещатен сътрудник

Специалист по селекция на тютюна и експерт по почвени анализи.

Контакти

Изпратете запитване

Можете да изпратите вашето запитване като попълните формата по-долу. Ще ви помолим да бъдете максимално детайлни по отношение на вашия проект и преследваните цели и да оставите контакт за обратна връзка, а ние ще се свържем с вас в максимално кратък срок.

InteliAgro
гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71, ет. 1

Телефон: (+359) 899 911 597