Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство. Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията за правене на агробизнес, намаляване на бюрократичното бреме и поставянето на българските фермери на равни основни с европейските им колеги.

Ние се присъединяваме към мнението на водещи европейски агроикономисти, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е счупена и трябва да я поправим с обединени усилия. България може и трябва да играе активна роля в този процес. В интерес на българските фермери е изравняването и постепенното отпадане на директните плащания и национални помощи на ниво ЕС, а публичната подкрепа да се насочи към инвестиционни мерки.

ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Регистрирано е на 18 декември, 2014 г. в София.

Ако вярвате в нашата мисия и смятате, че това което правим е важно за развитието на селското стопанство, можете да допринесете за успешното изпълнение на дейността ни като направите дарение по банкова сметка:

IBAN: BG12UNCR70001522170899
BIC: UNCRBGSF
Получател: Фондация „ИНТЕЛИАГРО“

Размерът на направеното дарение би могъл да се приспадне от данъчната ви основа за съответната година до определен размер съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.