Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Анализи / Производството на лавандула в България

Анализ на ИнтелиАгро за пазара и перспективите

Производството на лавандула в България

Производството на лавандула в България Снимка: pixabay

След като представихме предизвикателствата и възможностите пред производството на череши, картофи, биологична продукция и месодайното говедовъдство в страната, имаме удоволствието да Ви запознаем с нашето следващо секторно проучване: „Производството на лавандула в България“. То е част от усилията ни в рамките на проекта "Анализ и мониторинг на политиките в сектор земеделие", който се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".

Основните изводи от изследването са:

 • Световният пазар на лавандула се развива динамично, воден от все по-разнообразното ѝ приложение, платежоспособното търсене в развитите и нарастващия интерес в развиващите страни към продукти от естествен произход.
 • Производството в доскорошния лидер – Франция, преминава през дългогодишни проблеми, свързани с разпространението на болести и вредители. През последните години площите там се стабилизират ­около 3500 ха, а през 2015 г. производството нараства до 80 т. масло. Значително по-разпространен във Франция е лавандинът.
 • Европа е основен пазар за масла от лавандула и лавандин. От 2015 г. лидер в стойността на експорта на обезтерпенено масло в ЕС е България – с 10 млн. евро. Заедно с Франция те формират 2/3 от експорта на ЕС. Страните от Общността са и водещ вносител – основно Франция и Германия. Ключови пазари са също САЩ и Швейцария. По-малки количества се изнасят за страни от Югоизточна Азия, Латинска Америка, Австралия и Канада.
 • Интересът в България нараства и след 2008 г. площите се увеличават над три пъти. Интензивно е създаването на насаждения между 2012-15 г., когато общите площи доближават 7000 ха. Разширява се и ареалът – лавандула се отглежда в много части на България, а Добруджа се оформя сред водещите производствени региони в света.
 • Основни причини за ръста са: затрудненията във Франция и други основни производители при развиващо се търсене и нарастващи изкупни цени, наличието на публична подкрепа, нуждата от алтернативни източници на доходност на зърнопроизводството.
 • По оценки на бранша в България се произвеждат 200-250 т. лавандулово масло, което почти изцяло се изнася – чрез търговци и директно – от по-големите производители. През последните години големи чужди клиенти инвестират в собствени дестилерии в България. Инсталациите не са особено скъпи и това позволява на средни и големи фермери да затворят цикъла с производство на масло.
 • Субсидирането в сектора е несъразмерно с оперативните разходи и стимулира създаването на насаждения без оглед на качеството и реализацията на продукцията. Необходимо е преразглеждане на ставките по различните механизми и подобряване на контрола по функционирането им. Необходимо е фокусиране на подкрепата върху инвестициите, за сметка на тази, базирана на единица площ.
 • Основните предизвикателства са свързани с бурния растеж и навлизането на много нови производители. Толкова силен ръст на площите във водещия глобален производител неминуемо води до натиск в цените. Сигнали за това вече се наблюдават през кампания 2016 г. В допълнение, младите насаждения тепърва ще реализират пълния си капацитет, а Франция преминава към ръст в производството.
 • Разпространението на болести и вредители, слабо познати досега в страната, но които могат масово да засегнат насажденията, е сред сериозните рискове.
 • Недостатъчна е техническата подготовка на стопаните, което води до различни грешки при създаването, грижите и реколтирането на насажденията, а с това и до проблеми с качеството на маслото.
 • Необходими са инвестиции в научноизследователска дейност – разработване на нови сортове, устойчиви на болести и вредители, адаптивни към разнообразното разположение на стопанствата и съобразени с търсените на пазара масла.

Пълният текст на анализа, включващ подробна информация за състоянието на сектора, наблюдения, заключения и препоръки, можете да намерите в прикачения файл към тази публикация.

Сподели