Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Производството на храни в България: Преработка на плодове, зеленчуци, мляко и месо

Производството на храни в България: Преработка на плодове, зеленчуци, мляко и месо Снимка: pixabay

След като представихме предизвикателствата и възможностите пред производството на череши, картофи, биологична продукция, месодайното говедовъдство и лавандулата в страната, имаме удоволствието да Ви запознаем с нашето следващо секторно проучване: „Производството на храни България: Преработка на плодове, зеленчуци, мляко и месо“. То е част от усилията ни в рамките на проекта "Анализ и мониторинг на политиките в сектор земеделие", който се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".

Основните изводи от изследването са:

 • Хранително вкусовата промишленост в България произвежда продукция на стойност близо 9,7 млрд. лева и 3,5% от общата добавена стойност в икономиката. Делът на сектора в общото производство, добавена стойност и заетост е по-висок от средния за ЕС;
 • Инвестициите в производството на храни нарастват с над 10% годишно през 2013 и 2014 г. Следкризисното възстановяване в инвестиционната активност е благоприятствана от едни от най-високите нива на оперативни печалби в ЕС;
 • Задълбочават се проблемите в сектора с намиране на работна ръка с различна квалификация. В допълнение, силно нарастват и разходите за един нает – както по отношение работна заплата, така и по отношение социални плащания;
 • Постоянно се увеличава броят на фермерите, които в търсене на повече добавена стойност, печалба и сигурност на пазара преработват сами продукцията си. Тази тенденция крие риск от бързо насищане на пазарната ниша за т.н. „фермерски“ храни и проблеми с възвращаемостта на направените инвестиции;
 • Ниските доходи в страната и големият дял от тях, който се изразходва за храна прави търсенето изключително чувствително към цените и засилва ценовата конкуренция при масовата продукция;
 • В същото време средните доходи трайно нарастват и постепенно се формира (основно в най-големите градове и някои курорти) премиумна пазарна ниша за висококачествени и/или бутикови продукти;
 • Храните стават все по-съществена част от структурата на българския износ. През 2015 г. са изнесени преработени плодове, зеленчуци, мляко и месо на стойност 660 млн. лв. – близо два пъти повече от 2007 г. и около 5% от целия експорт на храни и селскостопанска продукция. Вносът в тези категории е 657 млн. Нетният износ се дължи на плодовите и зеленчукови храни, докато вносът преобладава при млечните и месни продукти;
 • Производството на плодови и зеленчукови храни нараства устойчиво след 2011 г. Консервираните продукти имат най-голям дял и в двете категории. Броят на преработвателите също се увеличава, като при зеленчуците е най-висок за последните 15 години;
 • Потреблението се ориентира към все по-достъпните целогодишно пресни плодове и зеленчуци, за сметка на преработените.
 • Производството на млечни продукти расте след 2011 г., достигайки предкризисните нива през 2015 г. Производството на пакетирано прясно мляко има най-отчетливата тенденция на ръст. Наблюдава се процес на диверсификация в произвежданите продукти – различни топени, пушени, меки, твърди, с плесен, подправени сирена, ароматизирани пресни и кисели млека увеличават присъствието си на щанда. Разнообразяване на производството се случва и по отношение на използваното мляко. Трайно расте използваното в преработка козе и биволско мляко (същото донякъде е валидно и за овчето преди проблемната епизоотична обстановка през 2015 г.). Сирената от овче и биволско мляко намират добра реализация и на чужди пазари;
 • Млечното направление е това, в което тенденцията фермери да преработват и маркетират продукцията си е най-силно изразена, което предоставя определени възможности за по-висока доходност. Масовото разпространение на малките фермерски мандри, обаче, заплашва да подкопае ползите на тази пазарна ниша. Нещо повече, в дългосрочен план този процес рискува да понижи цялостната конкурентоспособност на отрасъла на външните пазари.
 • Производството на месни продукти се запазва относително стабилно през последните 7-8 години. Износът се активизира, нараствайки повече от два пъти спрямо 2012 г., достигайки 8-9 хиляди тона (стойност от 52-53 млн. лв.). Вътрешното потребление се измества към по-дълготрайните колбаси, сухи меса и полуготови и готови месни храни, за сметка на малотрайните колбаси и месните консерви.

Пълният текст на анализа, включващ подробна информация за състоянието на сектора, наблюдения, заключения и препоръки, можете да намерите в прикачения файл към тази публикация.

Сподели