Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Първите прогнози на USDA за 2017/18 г. подкрепиха надеждите за възстановяване на цените

Изненадващо, докладът за световното търсене и предлагане залага на сериозен спад в преходните запаси от царевица, който може да раздвижи пазара

Първите прогнози на USDA за 2017/18 г. подкрепиха надеждите за възстановяване на цените

Първите прогнози на USDA за 2017/18 г. подкрепиха надеждите за възстановяване на цените Снимка: pixabay

11 - май - 2017

След като Международният съвет по зърното (IGC) вече даде заявка за обръщане на пазарната конюнктура от последните години, първите прогнози на Департаментът по земеделие на САЩ за 2017/18 година подкрепиха допълнително надеждите за стабилизиране на цените. След пет поредни години с ръст на световните преходни запаси от зърно, USDA залага на по-малки складирани количества в края на следващата година. Докато в последните няколко месеца всички показатели сочеха балансирането на пазара да дойде от щатската пшеница, докладът на Департамента изненадващо прогнозира рязък спад в преходните запаси от царевица, отново продиктуван от ситуацията зад океана.

 

Пшеница

USDA прогнозира спад на глобалното производство на пшеница с 2% (с около 16 млн. т.) през пазарната 2017/18 г. до 738 млн. т. Следва да се отбележи обаче, че понижението идва на фона на вероятно рекордната настояща кампания (2016/17) и очакваните количества все пак може да са вторите най-високи в историята. Спадът се дължи предимно на САЩ, където производството може да се понижи с над 20% на годишна база до около 50 млн. т. или най-малко от 11 години насам. За последно в страната са засети по-малко площи с пшеница преди повече от 100 години. С около една четвърт (10 млн. т.) се очаква да се понижи и реколтата в Австралия. Производството в най-активния играч на международните пазари през последната година – Русия, също вероятно ще се понижи – с 5 млн. т. до 67 млн. т. Поради натрупаните запаси, обаче, страната ще укрепи позициите си в глобалния износ с 29 млн. т. – при 28 млн. т. за 2016/17 г. По-съществен ръст е прогнозиран за Индия – 11% (с 10 млн. т.), и ЕС – 4% (с 6 млн. т.).

Световното потребление също се очаква да се понижи, но с по-слаб темп – с около 5 млн. т. до 735 млн. т., поради намаление в търсенето за фуражи. Въпреки относителното балансиране на производство и потребление, според USDA, преходните запаси в края на 2017/18 г. ще продължат да растат, макар и по-слабо, достигайки нов рекорд – 259 млн. т. Тази оценка се разминава значително с пазарните очаквания за спад на преходните запаси до около 245 млн. т.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Царевица

Очакванията на Департамента са глобалното производство на царевица през 2017/18 г. да се понижи с 3% на годишна база (31 млн. т.) до 1034 млн. т. Най-голяма роля за това имат САЩ – със спад от 28 млн. т. (7%) до 357 млн. т., където площите намаляват, а добивите едва ли ще повторят миналогодишния рекорд. Китай също допринася със спад от 5 млн. т. до 215 млн. т. Слабо покачване на реколтата е прогнозирано за ЕС – с 3 млн. т. до 64 млн. т., и Канада – с 1,5 млн. т.

В същото време е прогнозиран ръст на световното потребление с 9 млн. т. (1%) до 1062 млн. т., воден от покачване на оценките за търсенето за фуражи със 17 млн. т. Търсенето в Китай ще е с 6 млн. т. по-голямо на годишна база, а в резултат на възстановяването в европейското животновъдство, потреблението в ЕС се очаква да нарасне с 2,5 млн. т. (3%). Тези прогнози означават, че пазарната 2017/18 година може да е първата от последните шест, в която потреблението изпреварва производството и то с несимволична разлика. В резултат, USDA залага на рязък спад на преходните запаси в края ѝ – с 29 млн. т. до 195 млн. т. или с 13% по-малко от количествата, с които ще завърши настоящата пазарна година. При това положение, запасите покриват около 18% от глобалното потребление, при над 21% през 2016/17 г. Оценките се оказаха напълно противоположни на преобладаващите пазарни нагласи за продължаващ ръст.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Глобалната картина, поне към днешна дата, загатва за дългоочаквано балансиране на зърнените пазари. То обаче вероятно няма да се усети в една и съща степен в ключовите производствени райони. Всички положителни за цените на зърното новини на този етап идват далеч от България – основно САЩ, а също Китай и Австралия. Прогнозите за ЕС са по-скоро неутрални, докато въпреки по-ниското очаквано производство, натрупаните запаси ще направят страните от Черноморието още по-активни в износа. Трябва да се вземе предвид също, че първите прогнози за пролетниците нерядко претърпяват съществени изменения в течение на кампанията, като се има предвид все още ранният етап на развитие в Северното полукълбо.

Сподели