Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / ЕС и Черноморието продължават да натискат цените на зърното

Регионът е пред нова силна реколта от пшеница и слънчоглед

ЕС и Черноморието продължават да натискат цените на зърното

ЕС и Черноморието продължават да натискат цените на зърното Снимка: pixabay

12 - юни - 2017

Юнският доклад на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за световното търсене и предлагане на зърно и маслодайни култури не предложи съществени изменения в прогнозите за наближаващата 2017/18 пазарна година. Символичният ръст в очакванията за глобалните преходни запаси от пшеница има насреща си съизмеримо покачване в оценките при царевицата. Това запазва нагласите за първи път в последните няколко години потреблението на зърно да изпревари производството. Нюансите обаче продължават да са важни. Докато данните, подкрепящи цените, идват основно от САЩ, оптимизмът за ЕС и Черноморието е значително по-умерен и възстановяването на цените на годишна база на този етап изглежда по-ограничено. Купувачите вероятно ще продължат да са в по-изгодна позиция при пшеницата и особено слънчогледа (включително маслата), докато рапицата продължава да бъде сред по-стабилно представящите се суровини.

Пшеница

Прогнозата за глобалното производство на пшеница през пазарната 2017/18 г. е завишена с 2 млн. т. до 740 млн. т., спрямо първите оценки, направени през май. Това количество е с 2% под предходната кампания, но остава второто най-голямо в исторически план. Повишението се дължи основно на Русия, където продължаващите благоприятни условия дават основание да се очаква с 2 млн. т. по-голяма реколта, в сравнение с месец по-рано. След хладното време в Германия през пролетта, оценките за производството в ЕС са коригирани леко надолу - с 250 хил. т. до приблизително 151 млн. т. Въпреки това, подобна реколта би била с 4% над реализираната през 2016/17 г. Очакванията за САЩ остават непроменени – близо 50 млн. т., което с 20% по-малко на годишна база. USDA повиши прогнозните си изкупни цени за суровината с 5 цента до 3,9-4,7 USD/бушел (около 27 кг.), което е с 40 цента над данните за 2016/17 г.

На този фон, световното потребление е оставено без изменение в сравнение с предишния доклад – 735 млн. т. След покачване на оценките за началните запаси с 1 млн., прогнозата за складираните количества в края на 2017/18 г. са повишени с 3 млн. т. до 261 млн. т. Макар темпът да се забавя, изглежда годината ще бъде поредната на ръст в преходните запаси при пшеницата.

Европейската комисия очаква по-добри добиви от пшеница през наближаващата жътва – с над 6% на годишна база и сходни със средните за общността за последните пет години. За България прогнозите сочат поредна силна година и добиви, доближаващи се до миналогодишните рекордни.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Царевица

Данните на Департамента за световната пазарна конюнктура при царевицата през 2017/18 г. продължават да са благоприятни за цената. Прогнозира се глобално производство от 1,032 млрд. т., което е с 2 млн. т. по-малко от предходния доклад и с 35 млн. т. под оценките за 2016/17 г. По-скромни са прогнозите за ЕС (с 1,5 млн. т.), поради последните данни за по-малко засети площи в Германия и Франция. С 1 млн. т. е понижена и прогнозата за Канада. Темпото на сеитбената кампания в Украйна показва, че по-големи площи от предвижданите досега, което води и до положителна корекция с 0,5 млн. т. и реколта в страната от близо 29 млн. т. Прогнозите за най-големия производител – САЩ, не претърпяват изменение, спрямо първия доклад за пазарната година – 357 млн. т., което е с над 7% по-малко на годишна база, в сравнение с 2016/17 г. Освен известния спад в засетите площи, понижението се дължи на опасения за състоянието на посевите, които правят повторението на миналогодишните рекордни добиви химера. Влажното и хладно време в някои части на царевичния пояс (Айова, например) забави сеитбата и развитието на растенията с около две седмици. В други части на Средния запад (Северна, Южна Дакота и др.) притеснения идват от продължаващо сухо и горещо време.

Световното потребление на царевица е запазено на ниво от 1,062 млрд. т. USDA прогнозира 194 млн. т. преходни запаси – с 1 млн. т. по-малко от майския доклад и с цели 30 млн. т. по-малко от оценките за 2016/17 г. Това не само е първо понижение в складираните количества от пет години насам, но и би ги върнало под стойностите от 2014/15 г. (209 млн. т.).

След две поредни незадоволителни години при царевицата, ЕК очаква двуцифрен ръст при добивите в България. Лек ръст е прогнозиран и на ниво средно за Общността. Трябва да се има предвид, обаче, че сходни бяха и прогнозите по същото време на миналата година, но в следствие недостатъчните валежи през следващите месеци, картината се промени коренно.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Маслодайни култури

Според USDA, световното производство на слънчоглед ще продължи да расте, но с далеч по-бавни темпове, спрямо 2016/17 г. През наближаващата 2017/18 пазарна година реколтата в глобален план се очаква да е в рамките на 47 млн. т. – с 1 млн. т. повече на годишна база. Макар и все още в много ранен етап, сигналите са за много силна година за добивите в ЕС (ЕК). Средно за общността с 4% на годишна база и 10% спрямо 2012-16 г. Благоприятните условия в първата половина на пролетта, дават основание за още по-оптимистична картина за България – ръст от съответно 16% и 19% до 256 кг./дка.

С около 500 хил. т. вероятно ще се увеличи както производството (17,9 млн. т.), така и потреблението (16,8 млн. т.) на слънчогледови масла, определяйки относително балансирания им пазар. Покачване се очаква за всички ключови производители в региона, което предполага силно конкурентна среда за едно от водещите направления в българското селско стопанство. Лидер убедително е Украйна, където се прогнозира ръст от близо 100 хил. т. и доближаване до 6 млн. т. годишно производство на масла през 2017/18 г. (септември-август). Най-голям в абсолютно изражение ще е ръстът в Русия – над 160 хил. т. до 4,3-4,4 млн. т. Турция печели бързо пазарни позиции и според Департаментът, производството на слънчогледово олио там ще нарасне с 10% на годишна база, надминавайки 700 хил. т. Очакванията за ЕС са в порядъка на 3,3 млн. т. – с около 80 хил. т. повече от 2016/17 г.

Поради недостатъчно валежи и студено начало на пролетта (основно във Германия и Франция) с 200 хил. т., спрямо първоначалните очаквания, са понижени прогнозите за реколтата от рапица в ЕС – най-големият производител на суровината в света. Количества около 21,2 млн. т. все пак остават със 700 хил. т. над реализираните през 2016/17 г. В края на май Европейската комисия прогнозира, че добивите от културата през наближаващата кампания ще са с 2-3% по-ниски от средните за предходните пет години. Очакванията за България са те да са с 4% под миналогодишните, но с цели 10% над средните за периода 2012-2016 г. На този етап се счита, че световното потребление на рапични масла ще продължи да изпреварва производството, запазвайки позициите на суровината, сред тези, даващи възможност за по-стабилна доходност. Юнската прогноза на USDA сочи 1,56 млн. т. преходни запаси в края на 2017/18 г. – с 50 хил. т. по-малко от предходната.

Източник: USDA; **оценки; *** прогнози

Източник: Европейска комисия

Сподели