Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Производството на пшеница в Русия продължава да катери върхове

На фона на растящия черноморски пазар, USDA остави глобалната картина на търсенето и предлагането на зърно без съществена промяна

Производството на пшеница в Русия продължава да катери върхове

Производството на пшеница в Русия продължава да катери върхове Снимка: pixabay

14 - септември - 2017

Българските производители на пшеница няма да успеят напълно да се насладят на рекордната реколта през тази година, след като за пореден месец активното предлагане в Черноморския регион оказва натиск върху цените. В септемврийския си доклад Департаментът по земеделие на САЩ (USDA) отново значително повиши прогнозите си за производството в Русия, надминавайки досегашните и без това рекордни оценки. Малко по-оптимистична за цените в региона е ситуацията при царевицата, където очакванията за ЕС и Украйна се влошават, в следствие горещини и засушаване в някои райони през август.

На този фон прогнозите за производство и потребление в глобален план остават без съществена промяна, спрямо картината от предходния месец. Преходните запаси от зърно вероятно ще намалеят за първи път от години, но този спад е значително по-ограничен, в сравнение с първите прогнози през април и май. Съответно, ентусиазмът за цените днес е много по-скромен.

Пшеница

Прогнозите за конюнктура при пшеницата през настоящата пазарна година остават без значителна промяна спрямо тези от август. Световното производство е оценено на 745 млн. т. – с 1,5 млн. т. повече от предходния доклад, но все още с над 8 млн. т. по-малко от реализирането през 2016/17 г. За пореден месец сериозно са покачени очакванията за реколтата в Русия – с 3,5 млн. т. до рекордните 81 млн. т. Първите прогнози, направени през май, бяха за 67 млн. т. За сравнение, прибраните количества в Русия през миналата година, която бе отчетена като много успешна, бяха около 73 млн. т. Продължават да се подобряват и оценките за износния капацитет на страната – 32,5 млн. т., което е нов исторически връх. С по около 1 млн. т. надолу са коригирани прогнозите за производството в ЕС и Австралия.

Глобалното потребление остава на ниво около 737 млн. т. Въпреки повишаването на очакванията за производството, прогнозата за преходните запаси е понижена с 1,5 млн. т., след като Австралия ревизира данните си за площите и реколтата през предходните две години. Това все още означава рекорд на складираните количества в исторически план.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Цени на пшеницата (FOB, на пристанище)

Източник: Commodity3

Царевица

Забележителна промяна в картината при царевицата също липсва. USDA прогнозира световно производство за пазарната 2017/18 г. от 1,033 млрд. т. – приблизително каквито бяха очакванията и през август. Тя обаче остава далеч под реализираното през 2016/17 г. Като малка изненада, която временно постави цените в САЩ под натиск, може да се приемат по-високите оценки за добивите зад океана и положителната корекция там, макар и само с 1 млн. т. Предвижданията за ценовия диапазон (на производител) в Щатите бяха орязани с по 10 цента в двата края до 2,80-3,60 USD за бушел. Повишена е и прогнозата за производството в Аржентина, спрямо август – с 2 млн. т. до 42 млн. т. На другия полюс са ЕС и Украйна, където в следствие от засушавания и горещини, очакванията за производството са занижени с по 1 млн. т.

Глобалното потребление е оценено с 4 млн. т. по-ниско, спрямо август – 1,057 млрд. т. В основата на корекцията са по-слабото търсене за индустриални цели в САЩ, както намаляване на потреблението в ЕС и Украйна, в следствие по-слаби от предварителните нагласи реколти в някои региони. След ревизия надолу на началните запаси в САЩ и Бразилия (общо за 1,5 млн. т.), Департаментът прогнозира настоящата пазарна година да завърши с около 202 млн. т. в складовете – с 1,5 млн. т. повече в сравнение с предходния доклад. Това обаче е все още с над 10% по-малко от количествата, с които завърши 2016/17 г. Съотношението запаси/потребление (19%) се запазва най-ниско в последните четири години.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Цени на царевица (FOB, на пристанище)

Източник: Commodity3

Пазарна информация – Черноморски регион

В средата на септември украинската пшеница спря поевтиняването си от предишните седмици. Цените на пристанище (FOB) за мелничарска суровина с 12,5% протеин с доставка през септември-октомври добавиха 1 USD/т, а тези на фуражната – 2 USD. Подкрепата дойде от активизирането на търсенето за украинска пшеница от Египет, Индонезия и Индия.

Силното представяне на външни пазари през последните месеци и по-ниските добиви доведоха до спад на запасите от пшеница в страната спрямо август 2016 г. с 11% до 14,8 млн. т. Складираните количества ечемик пък са с близо една четвърт по-малко – 3,1 млн. т. На другия полюс е царевицата – запаси от 2,1 млн. т. или с 32% повече.

За периода септември 2016 – юли 2017 г. от Украйна са изнесени близо 52 хил. т. царевична скорбяла – със 77% повече от цялата преходна пазарна година. С 24 хил. тона и 55% ръст в доставките, най-голям клиент продължава да е Индонезия. Руският пазар също донякъде се възстановява и за единадесетте месеца натам са изнесени близо 11 хил. т. Покупките от ЕС нарастват четири пъти до 6 хил. т. Страната подобрява позициите си и на други ключови пазари, а от настоящата година украинска продукция може да се доставя и за Саудитска Арабия. Силното търсене зад граница тласка производството и от началото на календарната 2017 г. в Украйна са произведени над 52 хил. т. скорбяла – с 62% повече на годишна база.

Прибирането на слънчогледа започна и към 6 септември са реколтирани 6% от планираните близо 6 млн. ха. Кампанията стартира с добиви от 163 кг/дка, при средно 193 кг/дка през 2016 г. По-слабите резултати са основно поради сухият и горещ август, който доведе до съкращаване наполовина на периода за формиране на питите и преждевременното им узряване. Междувременно, складираните количества от предходна реколта (към 1 август) нарастват със 70% на годишна база до 730 хил. т. Ръстът се дължи на по-интензивното запасяване със суровина от страна на преработвателите.

За първите седем месеца на 2017 г. страната е изнесла 3,8 млн. т. растителни масла (основно слънчогледово) на стойност 2,7 млрд. USD. Водеща дестинация е Индия – 34%, следвана от Испания – 10%, и Китай – 8%. Отрасълът има все по-голямо макроикономическо значение за Украйна и вече съставлява над 11% от общата стойност на износа ѝ.

Производството на маргарин в Украйна за първите седем месеца от 2017 г. е 125 хил. тона, което е с 29% повече на годишна база. Очакванията са тенденцията на ръст да продължи поне до края на годината, благоприятствана от поредицата от силни слънчогледови реколти в страната довели до натрупване на запаси и по-ниски цени на суровината.

Страната бележи рекорд и в износа на слънчогледов шрот. От началото на пазарната година са експортирани над 4,5 млн. т. – с 27% повече от същия период на 2016/17 г. Най-важен клиент е ЕС, накъдето са насочени 56% от количествата. Следват Беларус (11%), Турция (8%) и Мароко (5%).

Стопаните в Украйна предвиждат да засеят сходни с миналогодишните площи с пшеница – 6,151 млн. ха, при 6,169 млн. ха през 2016 г. Междувременно, в началото на сеитбената кампания за есенниците, метеорологичните условия в някои части от страната са неблагоприятни. Сухият и необичайно горещ за страната август отстъпи на дъждовното начало на септември. Валежите обаче засега са изключително неравномерно разпределени. В източните и централни региони почвената влажност на планираните за сеитба площи е значително по-ниска от миналогодишната, докато на запад и север ситуацията е противоположна. В началото на септември температурите в страната са чувствително под обичайните за този период от годината – с 2 до 6 градуса в отделните райони.

Изкупните цени на пшеницата в Русия се понижиха до 9000-9800 рубли (155-170 USD) за тон, слизайки под нивата от година по-рано. Предвид поредната рекордна реколта, от руското министерство на земеделието не изключиха възможността през септември да се намесят на пазара, купувайки зърно в опит да овладеят спада на цените. От институцията очакват активният износ на зърно да продължи да удържа поевтиняването на вътрешния пазар. Прогнозата на ведомството е през пазарната 2017/18 г. да бъдат експортирани 40 млн. т., от които над 30 млн. т. – пшеница. Конкурентните цени укрепват позициите на Русия на пазарите в Африка и Близкия изток – интензивен е бил износът на пшеница през юли за Египет, Турция, Ливан, Нигерия, Камерун, Судан, Южна Африка, Кения, Танзания и др.

Прибирането на реколтата от царевица започва с по-ниски от миналогодишните добиви – 488 кг./дка, при 502 кг. за същия период на 2016 г. Към края на август обаче са реколтирани едва 83 хил. ха.

Запасите от слънчоглед бележат значителен ръст и в Русия. Към началото на август те са 176 хил. т. – с близо една пета повече на годишна база. Подобно на Украйна, увеличението се дължи основно на повечето складирана суровина в преработвателните предприятия.

Износът на руски слънчогледов шрот през единадесетте месеца на пазарната 2016/17 г. (септември-юли) е най-нисък за последните четири години. През юли са изнесени 24 хил. т. – с близо 40% по-малко от същия месец на 2016 г. Традиционният пазар на ЕС намалява доставките с цели 23%, а само малка част от това се компенсира от ръста в износа за Турция.

Продължителният период на по-високи от обичайните температури в Румъния доведоха до изчерпване на почвената влажност и преждевременно узряване на слънчогледа. Реколтирането е практически завършило, като нагласите са за по-ниски от първоначално очакваните добиви, особено в южните части на страната. Все още няма официални данни за резултатите от кампанията.

Цени на маслодайни семена (FOB, на пристанище)

Сподели