Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Първият #FarmHack в България е факт

Модерни фермери и технологични специалисти се събраха за мозъчна атака по основни проблеми в агрохранителната верига

Първият #FarmHack в България е факт

Първият #FarmHack в България е факт

17 - ноември - 2017

Фермери от различни направления в селското стопанство, преработватели, търговци, експерти, хора на науката, анализатори, ИТ специалисти и представители на институциите за първи път се събраха на едно място, за да търсят общи решения за проблеми в агрохранителната верига. Инициативата, организирана от посолството на Кралство Нидерландия в партньорство с ИнтелиАгро, Смарт Агростарт и Института по агростратегии и иновации, бе проведена на 14 ноември в Сградата на Европейския парламент в София.

В последните години се говори много за потенциала на внедряването на високи технологии в земеделието. Те улесняват управлението на операциите в стопанството и способстват по-доброто оползотворяване на ресурсите. Но за самите фермери, особено у нас, все още много въпроси остават без отговор, като например как новите технологии ще решат проблемите им на практика, как да боравят с тях, как да изградят инфраструктура за данни и как в последствие да обработват и използват тези данни по възможно най-добрия начин.

Първото по рода си начинание в агросектора у нас имаше за цел да даде отговор на тези въпроси, идентифицирайки конкретни проблеми, на които събралите се специалисти да търсят решение. Събитието бе водено от Ане Бруинсма и Лийке Брокхорст, представители на FarmHack.nl, Холандия. Компанията е с опит в организирането на интерактивни формати, чиято цел е намирането на технологични решения на казуси, с които се сблъскват участниците в агрохранителната верига. Темите, по които се организираха оперативни групи от участниците във форума в София, бяха следните:

  • Алтернатива на шаблонното третиране на растениевъдната продукция с цел понижаване себестойността и повишаване ефективността на стопанствата. Въвеждане на електронна система, базирана на климатични станции, датчици и технологии за прецизно земеделие, които да позволят оптимизация на ползваните ресурси;
  • Подобряване модела на уеб-базирани скъсени вериги на доставки. Въвеждането на рейтингова система и лични профили на доставчиците и потребителите, географско локализиране и възможност за включване на повече полезна информация за потребителите на сайта Национална борса;
  • Модел за проследяване произхода на храните от животински произход, който да гарантира информирания избор на потребителя и да добавя стойност за стопанствата. Моделът ще дава възможност за идентифициране произхода на продукта, начина на отглеждане, влаганите суровини в производството и качествените параметри по цялата верига от фермата до щанда;
  • Развиване на модел за компостиране трета фаза при отглеждането на гъби, което би повишило производителността в стопанствата с до 40%;
  • Детерминиране качествените характеристики и обогатяване на почвата с биоагенти с цел подобряване ефективността в малките планински стопанства;

Разработените иновативни модели ще бъдат детайлно проучени, за да се прецени кои от тях имат потенциал да бъдат поставени за разрешаване при следващо събитие през 2018 г., което може да се проведе във формат Hackathon* или Tech Safari**.

Засегната беше и темата за финансиране реализирането на подобни иновативни проекти като бяха представени възможностите, които ще предостави мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони. Очаква се тя да стартира напролет следващата година. Не беше пропусната и темата за нуждата от частно финансиране на подобни идеи като единствен гарант за тяхната пазарна приложимост и реализация.

 

*Hackathon - събитие, с продължителност обикновено няколко дена, по време на което се срещат голям брой хора търсещи проблеми на различни казуси чрез компютърно програмиране.

**Tech Safari - разменно гостуване между фермери и IT специалисти, така че всеки да се запознае с нуждите и възможностите на другия. Обикновено фермери посещават високотехнологични компании, а експерти в IT и други технологии посещават земеделски стопанства.

Сподели