Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Предпразнично затишие на зърнените пазари

Румъния разчупи доминацията на руската пшеница на египетския пазар, а междувременно, метеорологичните условия в Русия не подсказват, че рекордната реколта може да се повтори и през 2018 г.

Предпразнично затишие на зърнените пазари

Предпразнично затишие на зърнените пазари Снимка: ИнтелиАгро

18 - декември - 2017

По традиция, зърнените пазари в края на годината остават спокойни в очакване на условията, които ще предостави Северното полукълбо за развитието на есенниците през зимните месеци. Последният за годината доклад на Департамента по земеделие на САЩ за световното търсене и предлагане на зърно не донесе изменение в глобалната пазарна конюнктура. Преходните запаси при пшеницата остават на рекордно високо ниво. При царевицата се запазват прогнозите от ноември за спад в складираните количества с 10% на годишна база, което балансира търговията през последните месеци. Въпреки че беше прекратена серията на ръст в оценките за реколта 2017 от пшеница в Русия, страната продължи да е във фокуса на пазара. Макар отново да спечели доставки на пшеница за Египет, в последния търг доминацията на Русия на този пазар бе разчупена за първи път от август насам. Благодарение на по-евтиния транспорт, Румъния успя да се намести в износа за Северноафриканската страна. Метеорологичните и почвени условия в Русия пък на този етап правят малко вероятно рекордното производство да се повтори и през 2018 г.

Пшеница

USDA повиши прогнозата си за световното производство на пшеница през пазарната 2017/18 г. с 3 млн. т. до 755 млн. т., надминавайки с 1 млн. т. миналогодишните количества. За разлика от ръстовете в предходните месеци, този път това не се дължи на Русия. С 3 млн. т. са коригирани оценките за реколтата в Канада, а с още 1 млн. т. – тези за ЕС. С близо 1 млн. т. пък е понижена прогнозата за Бразилия.

В резултат на по-високите от досегашните очаквания за производството, глобалното потребление също се активизира – ръст от 2 млн. т., спрямо доклада през ноември, до 742 млн. т. Тези данни означават нови 13 млн. т. пшеница в складовете в края на пазарната година или общи преходни запаси от 268 млн. т. – с 1 млн. т. повече от оценките през предходния месец.

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Цени на пшеницата (FOB, на пристанище):

Царевица

Пазарната конюнктура при царевицата също остана без съществени изменения. Глобалното производство е завишено леко, спрямо ноември – с 1 млн. т. до 1,045 млрд. т., в следствие по-високи официални данни за реколтата в Китай и Румъния, които неутрализират негативната корекция от около 1 млн. т. за Русия. На годишна база, обаче, производството ще остане с около 30 млн. т. под това от пазарната 2016/17 г.

Сходно (с 1 млн. т.) са завишение и очакванията за световното потребление – 1,068 млрд. т. При това положение, кампания 2017/18 може да завърши с 204 млн. т. преходни запаси – каквито бяха и прогнозите през ноември, но с 23 млн. т. по-малко от предходната пазарна година. По-активната употреба на суровината за етанол води до понижение с 1 млн. т. в оценките за преходните запаси в САЩ, спрямо ноемврийския доклад, докато на другия полюс е Китай (ръст от 1 млн. т.)

Източник: USDA

Забележка:* предварителни оценки; ** прогнози

Цени на царевица (FOB, на пристанище):

Източник: Commodity3

Пазарна информация – Черноморски регион

На провелия се на 12 декември търг, Египет – най-големият световен вносител на пшеница, закупи 235 хил. т. руско зърно с доставка през 21-31 януари 2018 г. при цени между 192,5 – 193,5 щатски долара за тон (FOB) и транспортни разходи между 14,4 и 16,2 долара за тон. След като през последните три месеца руските доставчици не оставиха никакъв шанс на конкурентите си за египетския пазар, в този търг пълната им доминация беше прекъсната от Румъния, която успя да пласира 60 хил. т. пшеница при цена 194,4 щатски долара за тон (FOB) и транспортни разходи от 13,6 долара/тон. В предходната поръчка страната закупи 120 хил. т. руско зърно при средно 207 щатски долара за тон (с транспорт).

Към началото на декември 95% от площите с есенници в Русия са в добро или задоволително състояние. Данните са леко по-неблагоприятни от същия период на миналата година, когато едва 3% от посевите са били в лошо състояние. Делът обаче остава под средния за последните пет години – 8%. В допълнение, площите в добро състояние също са по-малко от миналогодишните. От Хидрометеорологичния център на Русия посочват, че почвената влажност на този етап не е достатъчна, за да могат да се повторят отличните резултати от изминалата реколта. Общите площи с есенници също са с 200 хил. ха по-малко – 17,1 млн. ха.

Производството на растителни масла в Русия през новата кампания нараства с 1% на годишна база до 911 хил. т. за септември-октомври. В основата на ръста е слънчогледовото олио – 723 хил. т., при 717 хил. т. за двата месеца през 2016 г. В същото време, оценките на USDA показват с 500 хил. т. по-малко производство на слънчоглед през 2017 г. (10,5 млн. т.). По-слабата реколта и по-активната преработка водят до съществен спад в количествата маслодайни семена, складирани от стопаните. Към 1 ноември те са 4 млн. т. – с 585 хил. т. (13%) по-малко на годишна база. Още по значителен е спадът при слънчогледа – с 20% до 2,24 млн. т.

Министерството на селскостопанската политика и храните в Украйна покачи оценките си за реколтата от зърно през 2017 г. с 300 хил. т. до 62,3 млн. т. Количествата обаче остават под миналогодишните – 66 млн. т. От институцията считат, че производството на царевица през настоящата кампания е около 25 млн. т. (колкото са и оценките на USDA), а износът през пазарната 2017/18 г. ще е 20,5 млн. т. Повечето местни производители и търговци обаче залагат на по-ниски реколта и износ – със съответно 1 и 2 млн. т. В допълнение, стопаните са под натиск и от по-конкурентните цени на щатската царевица на ключови за страната пазари.

Продължава тенденцията на ръст в износа на преработено зърно от Украйна за сметка на чистите суровини. Производството на царевична скорбяла в страната продължава да се развива с бързи темпове. През октомври то е било 8,4 хил. т. – със 17% повече на годишна база, а от началото на годината – 74 хил. т. (ръст от 38%). Сходни са и темповете на растеж при износа. Основни пазари са Индонезия, ЕС и Русия.

Износът на пшенично брашно за юли-октомври расте с близо една четвърт на годишна база, достигайки 157 хил. т. Най-големият пазар за страната при този продукт – Китай, продължава да увеличава доставките. За разглеждания период натам са експортирани 46 хил. т. – ръст от над 45%. UkrAgroConsult посочва, че все по-активен е износът за страни като Ангола, ОАЕ и Сомалия.

Първоначалните данни показват, че в страната са засети 6,8 млн. ха с есенници, от които 83% са в добро или задоволително състояние. Повечето проблемни площи са тези, засети след 20 октомври.  

Украйна върви уверено към рекорд в износа на растителни масла през тази календарна година. По данни на пристанищата служба на страната, за първите десет месеца на 2017 г., изнесените количества по море са с 39% повече на годишна база.  Темпът обаче вероятно ще се забави до края на годината предвид по-слабата реколта от слънчоглед през тази есен. Производството на олио в средните и големи предприятия в страната е 855 хил. т. през септември и октомври – със 7% по-малко за същия период на 2016 г. Според пазарни анализатори, за цялата 2017/18 пазарна година спадът ще е около 9%.

От украинския Институт по аграрна икономика обяви, че през 2017 г. рапицата е била сред най-печелившите култури за месните фермери – 59% оперативна доходност (45% през 2016 г. и 44% през 2015 г.). Според институцията, рязко се е понижила оперативната доходност при слънчогледа – 31%, при над 80% през 2016 г. и 63% за кампания 2015. Според оценки на UkrAgroConsult, в Украйна през 2017/18 г. са произведение 2,2 млн. т. рапица – с 85% повече на годишна база. Ръстът идва както от повечето площи – с една трета, така и от по-добрите добиви – с около 3%.

Украинският парламент прие поправки в данъчното законодателство, с които отпада възстановяването на ДДС за износителите на маслодайни семена от 2018 г. Опитът от подобна мярка при зърното показва, че вероятно това ще доведе до натиск върху вътрешните изкупни цени на маслодайните семена и по-добри условия за преработвателите. През пазарната 2016/17 г. от страната са изнесени 87% от произведената рапица, 67% от соята и 1,3% от слънчогледа. Напомняме, че след като ЕС сключи търговско споразумение с Украйна, отпаднаха митата за внос на украински масла в Общността, но в същото време страната наложи 10-процентно износно мито на семената, което доведе до спад на вътрешните цени и по-добри условия за украинските преработватели на международните пазари.

Към втората седмица на ноември есенниците в Румъния са предимно в добро състояние. Валежи са паднали в почти цялата част от страната, а по-високите с 2-4 градуса от обичайните температури удължиха периода на развитие на посевите.

През последните години страната се утвърди като водещ производител и износител на слънчоглед в ЕС. През 2017 г. в Румъния са реколтирани 25% от цялото количество слънчоглед в общността. За пазарната 2016/17 г. на страната се дължат цели 42% от вътреобщностните доставки на суровината. Активното търсене на местна продукция кара румънските стопани да обръщат все повече внимание в сеитбооборота на маслодайните култури, за сметка на зърното. През пазарната 2017/18 г. площите със зърнени култури са били с 6% под средните за последните пет години.

Цени на маслодайни семена (FOB, на пристанище)

Сподели