Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Първите прогнози за новата пазарна 2018/19 г. вещаят поскъпване при зърното

USDA очаква спад на глобалните преходни запаси от пшеница след пет години на ръст и втора поредна година понижение при царевицата

Първите прогнози за новата пазарна 2018/19 г. вещаят поскъпване при зърното

Първите прогнози за новата пазарна 2018/19 г. вещаят поскъпване при зърното Снимка: pixabay

15 - май - 2018

Дългоочакваният първи за пазарната 2018/19 г. доклад за световното търсене и предлагане на Департамента по земеделие на САЩ потвърди очакванията за поскъпване на зърното. Както ИнтелиАгро писа по-рано през годината (виж тук), продължителната суша в ключови райони на САЩ поставя под въпрос реколтата от пшеница, а на този етап изглежда Русия няма да успее да повтори миналогодишния рекорд, отпускайки натиска върху цените на Черноморския и Средиземноморския пазар. Това в крайна сметка очертава първи спад на преходните запаси от 2012/2013 г. насам. Положителните новини за цените се допълват и от царевицата, където стабилният ръст в потреблението (особено в Китай) изпреварва производството (поради очакван спад на площите и добивите в САЩ) и може да стопи значително глобалните запаси в края на втора поредна година.

Твърде много неизвестни обаче продължават да стоят за степента на изменение на цените с по-голяма сигурност ще може да се говори едва през следващите 1-2 месеца. Пролетниците в Северното полукълбо все още са в много ранна фаза на развитието си и наличните прогнози са базирани предимно на исторически данни и състоянието на климата на този етап. Есенниците пък тепърва навлизат решителен за добивите период. Световните пазари на суровини предлагат и още едно предизвикателство. Възстановяването на цените на петрола през последните месеци е сред факторите, подкрепящи търговията на суровини за етанол, а наличието на прогнози до края на годината котировките да доближат 100 долара за барел дават още една причина за оптимизъм сред стопаните.

Разглеждайки пазарната конюнктура, не бива да изпускаме влиянието на вътрешното търсене, особено при царевицата. Развитието на мощностите за преработка, растящото търсене на различни продукти от царевица в региона, както и възстановяването на животновъдството подсказват потенциал за дългосрочна подкрепа на цените при тази култура. На този фон, ограниченото разпространение на поливните площи оставя производството в България далеч под потенциалния си капацитет.

Пшеница

Първите прогнози на USDA за пазарната 2018/19 г. показват отстъпление от миналогодишната рекордна глобална реколта от пшеница – с 10 млн. т. (1,5%) до 748 млн. т. В основата на спада е Русия, където се очакват с 13 млн. т. по-малко от постигнатия през изминалата кампания исторически връх. Понижение в рамките на 1 млн. т. се прогнозира и за ЕС, Украйна и Казахстан. Продължаващата няколко месеца суша в основните производствени райони в САЩ вероятно ще доведе до добиви от зимна пшеница значително под средните. В допълнение, площите са най-малко за последните над 100 години. Повечето засята пролетна пшеница и по-добрите условия за нея обаче компенсират на този етап лошите данни за зимната. На другия полюс са Австралия и Канада, където USDA залага на ръст в производството от по 2,5 млн. т.

В същото време потреблението ще продължи да расте – с около 10 млн. т. до рекордните 754 млн. т., водено от засиленото търсене за внос в Китай, Югоизточна Азия и някои страни от Северна Африка и Близкия изток. По този начин, за първи път в последните шест години потреблението на пшеница в света може да изпревари производството, довеждайки до спад на запасите в края на идната пазарна година с около 6 млн. т. до 264 млн. т. Те обаче продължават да са повече от една трета от общото глобално потребление.

Източник: USDA; *предварителни оценки; **прогнози

Царевица

В началото на втора поредна пазарна година царевицата е тази, която носи оптимизъм за цените на глобалните пазари. Според USDA, световното производство през 2018/19 г. ще нарасне с близо 20 млн. т. (2%) до 1,056 млрд. т. – второ най-голямо количество в исторически план. По-висока реколта на годишна база се очаква в редица ключови страни – Бразилия и Китай – с по 9 млн. т., Аржентина – с 8 млн. т. Украйна вероятно ще възстанови позициите си на външните пазари след слабите миналогодишни добиви, увеличавайки производството с 6 млн. т. На този фон, USDA залага на чувствителен спад в щатското производство – с 14 млн. т., следствие от по-малко площи и по-ниски добиви. Тази прогноза обаче все още не е базирана на теренни проучвания, а на исторически модел, според настоящите климатични условия. Реколтата в ЕС пък на този етап изглежда близка до миналогодишната.

Очакванията обаче са потреблението да нарасне по-силно от производството в абсолютни стойности – с 23 млн. т. до 1,092 млрд. тона, надминавайки го за втора поредна година. Най-силен вероятно ще е ръстът в Китай – с 8 млн. т., което в комбинация с ревизията надолу на началните запаси,  може да доведе до понижение на складираните количества от царевица в страната в края на 2018/19 г. с цели 19 млн. т. (над 30%). Сходна е и ситуацията в САЩ, където прогнозираното потребление спада далеч по-слабо от производството – с 1 млн. т., подкрепено от солидното търсене за етанол. Така преходните запаси в страната могат да се стопят с 13 млн. т. (23%) на годишна база. Двете страни са в основата на очакванията за значителен спад на глобалните преходни запаси от царевица за втора поредна година – с 36 млн. т. (18%) до 159 млн. т. Това представлява едва 15% от глобалното годишно потребление – най-ниско покритие от 2012/13 г. насам. За сравнение, в периода на най-силно свръхпредлагане на суровината – 2014/15-2016/17 г., този дял бе 21-22%.

Източник: USDA; *предварителни оценки; **прогнози

България

Площите с пшеница в страната по оперативни данни са близо 11,4 млн. дка – с почти 4% повече на годишна база. Условията в преобладаващата част от страната досега са благоприятни – температури близки до оптималните и висока влагозапасеност (на места дори преовлажнени почви). Това се отразява и в първите прогнози на ЕК за добивите в Общността. Според тях, производителността от пшеница в България може дори да надхвърли рекордните миналогодишни резултати. По-добри са и прогнозите за ЕС като цяло. Очакванията през април показват и с около 4% по-висок добив от рапица в страната на годишна база. По данни на МЗХ, площите с културата са и значително повече спрямо предходната кампания – с 10% до почти 1,9 млн. дка.

Източник: ЕК

Материалът не е препоръка за вземане на търговски решения

Сподели