Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Птицевъдство

Птицевъдство

04 - май - 2016

Птицевъдство

F12007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г
1. Птици (в хил. бр.)18,6981754917400159341465615260132131460915600
Кокошки носачки и ярки9,25387988778780066276338659268156980
Пилета за месо7,17369677224626365227499507461557278
Пуйки2713312471588447434528
Патици1,82912991024162813431297144015171229
Гъски14813581565026232116
Други-1946292953425669
2. Производство на кокоши яйца (в хил. бр.)1,579,27015079091429221143754311784781168997118782312091841273743
за консумация1,437,7321369586128884812919651018622985148100755910484771079388
за люпене126,944131862136797139285159856183849180264160707194355
3. Добито месо (в тона)116,38910855213015210691510383410762398388102193105653
промишлено100,1539134110303710691598587990069451997995101251
в стопанствата16,2361721127115785052478617386941984402
          
Източник: Агростатистика         
свали таблица
Сподели