Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Птицевъдство

Птицевъдство

28 - май - 2018

Птицевъдство

F12007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 г
1. Птици (в хил. бр.)18,698175491740015934146561526013213146091560013700 
Кокошки носачки и ярки9,253879887787800662763386592681569807158 
Пилета за месо7,173696772246263652274995074615572785290 
Пуйки271331247158844743452832 
Патици1,829129910241628134312971440151712291128 
Гъски1481358156502623211617 
Други-194629295342566975 
2. Производство на кокоши яйца (в хил. бр.)1,579,270150790914292211437543117847811689971187823120918412737431316872 
за консумация1,437,73213695861288848129196510186229851481007559104847710793881093795 
за люпене126,944131862136797139285159856183849180264160707194355223077 
3. Добито месо (в тона)116,38910855213015210691510383410762398388102193105654109295 
промишлено100,1539134110303710691598587990069451997995101252106507 
в стопанствата16,23617211271157850524786173869419844022788 
            
Източник: Агростатистика           
свали таблица
Сподели