Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / USDA подкрепи оптимизма за зърнените цени и през юни

Руската пшеница се отдалечава все повече от миналогодишните рекордни резултати

USDA подкрепи оптимизма за зърнените цени и през юни

USDA подкрепи оптимизма за зърнените цени и през юни Снимка: pixabay

15 - юни - 2018

Департаментът по земеделие на САЩ затвърди и през юни положителните нагласи за развитието на зърнените цени. Вторият доклад за глобалното търсене и предлагане на зърно през пазарната 2018/19 г. прогнозира още по-голям спад на преходните запаси. Той се дължи до голяма степен на конюнктурата при царевицата, но е твърде вероятно при пшеницата също да бъде прекъснат дългогодишния превес на производството над потреблението. Според институцията, през идната кампания вече ще има известен синхрон между най-големите пазарни играчи в балансирането на търговията. Изключителните миналогодишни условия в Русия не се повтарят, което на този етап дава основание да се счита, че реколтата от пшеница ще отстъпи значително от предходната и най-големият износител ще поотпусне примката около търговията в Черноморския и Средиземноморския регион.

Пшеница

Прогнозата за глобалната реколта от пшеница през идната пазарна 2018/19 г. е занижена с 3 млн. т., спрямо първите оценки, направени през май, до 745 млн. т. Най-съществено са коригирани в негативна посока оценките за производството в Русия – с 3,5 млн. т. до 68,5 млн. т. Това количество е с близо 20% по-малко от рекордната 2017/18 г. Очаквано перфектните миналогодишни условия там не се повториха и през тази кампания се наблюдават засушавания в някои региони с есенна пшеница и необичайно висока влажност в част от областите с пролетна. На този етап изглежда Русия ще изнесе около 35 млн. т. пшеница – с 6 млн. т. по-малко от отиващата си пазарна година. По-сухото време в Германия и Полша е причина и за ревизиране надолу на прогнозата за производството в ЕС – с 1 млн. т. Рекордни добиви се очакват в Индия, което води и до ръст в прогнозата за реколтата там с 2 млн. т. до 97 млн. т.

Понижението в производството в Русия и ЕС и очакванията за възстановяване на цените води до спад в прогнозираното потребление там – съответно с 1,5 и 1 млн. т. спрямо майския доклад на USDA. Така, на глобално ниво търсенето през 2018/19 г. се оценява с 3 млн. т. под количествата, прогнозирани през предходния месец – 751 млн. т. След ревизиране на оценките за началните запаси, леко е повишена (с 2 млн. т.) и прогнозата за складираните количества по света в края на идната пазарна година – 266 млн. т. Те обаче все още остават под оценките за настоящата кампания – първи спад в последните шест години.

Междувременно, в началото на седмицата Египет – най-големият вносител на пшеница в света, закупи 300 хил. т. руска суровина на цени, започващи от 209,5 щатски долара (FOB) и 120 хил. т. румънска пшеница – от 211,7 долара/тон.

Източник: USDA; *предварителни оценки; **прогнози

Царевица

USDA прогнозира световното производство на царевица през 2018/19 г. да възлезе на 1,052 млрд. тона – с 4 млн. т. по-малко от оценките в майския доклад. Въпреки това, тези количества остават вторите най-високи в исторически план след тези от 2016/17 г. Негативната корекция е следствие от данните за по-малко площи в Русия и по-сухо от обичайното време в Бразилия.

Щатската царевица продължава да се възползва от конкурентните си цени и се радва на все по-засилено търсене на международните пазари. По данни на Департамента, износът през изминаващата 2017/18 г. ще надхвърли 58 млн. т. – най-голямо количество от 2007/08 г. насам. Това води и до преоценка на началните запаси в света за пазарната кампания 2018/19 – с 2 млн. т. по-малко в сравнение с доклада през май.

Прогнозата за глобалното търсене през следващата пазарна година е за около 1,090 млрд. т. – сходно с оценките от предходния доклад, но с 2% повече спрямо 2017/18 г. Така за втора поредна година потреблението вероятно ще надхвърли осезаемо производството. Прогнозите за преходните запаси в света продължават да намаляват – 155 млн. т. -  с 4 млн. т. спрямо доклада през май и с близо 40 млн. т. под оценките за края на 2017/18 г. Като дял от световното потребление, запасите заемат едва 14% - най-нисък за последните седем пазарни години. USDA повиши с 3% очакванията си за изкупните цени в САЩ през идната кампания.

Източник: USDA; *предварителни оценки; **прогнози

Източник: ЕК

Сподели