Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Дребен рогат добитък

Дребен рогат добитък

в хиляди2007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015* г
1. Кози495,48374,9360,82356,34341,36293,64289,31292,6276,3
стопанства154,9138,6104,291,665,848,149,531,4 
животни в стопанство3,23,13,53,95,26,15,89,3 
2. Овце1526,41474,91400,313681454,61361,61369,61335,31327,9
стопанства151,8133,9115,6104,274,365,263,746,8 
животни в стопанство10,11112,113,119,620,921,528,5 
          
Източник: Агростатистика         
*Предварителни данни         
свали таблица
Сподели