Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Дребен рогат добитък

Дребен рогат добитък

в хиляди2007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017* г
1. Кози495,48374,9360,82356,34341,36293,64289,31292,6276,919237,543256,5
стопанства154,9138,6104,291,665,848,149,531,424,718,8 
животни в стопанство3,23,13,53,95,26,15,89,311,212,6 
2. Овце1526,41474,91400,313681454,61361,61369,61335,31331,91360,11316,1
стопанства151,8133,9115,6104,274,365,263,746,837,732,3 
животни в стопанство10,11112,113,119,620,921,528,535,342,1 
            
Източник: Агростатистика           
*Предварителни данни           
свали таблица
Сподели