Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ ИНТЕЛИАГРО

Интелигенти решения за агробизнеса

ИНТЕЛИАГРО

ИНТЕЛИАГРО

27 - март - 2015

ИнтелиАгро е създадена, за да предостави цялостни решения на агробизнеса. Ние ще се запознаем детайлно с вашата дейност, цели и нужди и ще ви предложим най-доброто решение. Услугите ни включват:

 

 

  • Оценката на идеен проект и изготвянето на бизнес план за вашите инвестиционни намерения; определяне на силните и слаби страни, на възможностите и рисковете; дефиниране на критичните точки при изпълнение на проекта;
  • Анализ на финансовото състояние на фермата и на кредитоспособността, изготвяне на искане за кредит и банково посредничество;
  • Изготвяне на проекти по Програма за развитие на   селските райони – за нас ще бъде удоволствие да спомогнем за одобрението и успешното изпълнение на всяка качествена идея, свързана с повишаване на конкурентоспособността и добавената стойност, и подобряване устойчивостта на стопанството;

 

 

 

 

  • Абонаментна услуга за своевременно известяване при настъпване на нормативни  промени, касаещи дейността на стопанството; индивидуален план за оптимизиране възможностите за подпомагане чрез европейските фондове и от държавния бюджет;

 

 

 

  • Пазарни проучвания, анализи и прогнози – ако планирате пускането на нов продукт/стока или искате да навлезете на нов пазар, да оцените възможностите, различните канали, конкуренцията, ценовата сегментация, ние сме вашият сигурен партньор. С дългогодишен опит в пазарните анализи, някои от членовете на нашия екип ще ви изненадат с дълбочината на информация, до която могат да достигнат.

 

  • Организиране и участие на семинари и обучения