Цените са актуализирани на: 16-11-2020 00:00
ечемик - зима-малцов
Франция - Moselle
FOB $214.50-7.00
ечемик - зима-малцов
Франция - Руан
FOB $207.50-13.00
ечемик - пролет малцов
Франция - Руан
FOB $214.50-7.00
ечемик - фуражен
Аржентина
FOB $189.2524.77
ечемик - фуражен
Германия
FOB $164.500.00
ечемик - фуражен
Русия
FOB $229.50-12.75
ечемик - фуражен
САЩ - Тихоок.
FOB $219.0021.75
ечемик - фуражен
Украйна
FOB $232.00-10.25
ечемик - фуражен
Франция
FOB $204.00-9.81