Няколко неотложни мерки за агросектора

20. March 2020.

В днешната ситуация на повсеместен страх и срив на стопанската активност все по-важен ще става дебатът за бъдещето на икономиката. Ако не успеем да я съхраним, утрешният ден ще ни изправи пред много по-сериозни предизвикателства. Агросекторът е стратегически за държавата и неговата значимост изпъква именно във време на криза като сегашната, когато търговските връзки са поставени под заплаха, а населението трябва да бъде обезпечено с необходимите стоки от първа необходимост на разумни цени.

Няколко са неотложните мерки, които правителството може да предприеме и то без да прави допълнителни разходи или да се лишава от съществени приходи:

  1. Да обяви агросектора за критичен за националната сигурност[1], т.е. такъв, който е длъжен да продължи работа, независимо от предприеманите мерки за ограничаване разпространението на корона вирус.
  2. Да се обезпечи работата на поддържащите индустрии и услуги, като напр. ветеринарни, производство и доставка на торове и препарати и пр.
  3. Да осигури предвидимост. Това означава държавата да изпълни всички свои ангажименти към бизнеса, свързани с плащания както по линия както на европейските фондове така и на националния бюджет и то по начините и в сроковете, предвидени от закона и действали досега.
  4. Кампанията за подаване на заявления за подпомагане да протече в срок.
  5. Временно да се преустанови практиката на временните трудови договори за сезонните работници и те да се наемат свободно от производителите през настоящата година.

Тези мерки ще обезпечат спокойната работа на бизнеса и продоволствената сигурност на населението в рамките на идващите месеци.

 

[1] Към списъка би трябвало да се включат още преработката, доставката и търговията на храни, ветеринарните служби и производството на медикаменти, фуражи и добавки за животновъдството, производството на торове, фармацията, водоснабдяването и електроснабдяването, ИТ и комуникации, всички държавни служби свързани с опазване сигурността, здравето и обществения ред, тези, управляващи програми за помощи и подкрепа на уязвими групи от населението и други.

Свързани статии

Повече български храни в супермаркетите или повече празни щандове?

09. април 2020.

Достатъчно ли е родното производство, за да отговори на нуждите ни от храни?

31. март 2020.

Правителството се изсмя в лицето на малките фермери

15. април 2020.

Чумата като огледало*

13. август 2019.