Износът на етерични масла от България се ускорява

05. December 2022.

Пазарът на етерични масла, различни от цитрусовите и ментовите продължи да нараства през 2021 г, но влезе в трудна 2022 г., белязана от войната в Украйна и рязко увеличение на производствените цени. Високата потребителска инфлация (близо 10% на годишна база в развития свят) вече дава отражение в намаляване на реалните доходи на домакинствата. Въпрос на време е тази динамика да даде отражение и върху потреблението в Европа и САЩ.

Данните показват, че износът на етерични масла (HS:330129) от България се ускорява значително през 2020-2021 г. като надминава 700 тона в края на периода. Около 11% от това количество е реекспорт, което означава, че маслата с произход България на международните пазари са достигнали 621 тона. На нишовите масла (вкл. розово масло) се падат 77 тона от продажбите, според данни на статистиката. През първите шест месеца на 2022 г. износът расте с 29% на годишна база при маслата с код HS: 33012941 за сметка на 35% спад при маслото с код HS: 33012979.

Розово масло

Пазарът на розово масло започна да се възстановява, търсенето се активизира, а изкупните цени на маслото нараснаха с 60-70%. Вътрешния пазар вече се освободи от голяма част от преходния остатък от предишни кампании. Ниските добиви на цвят от единица площ и слабите производствени рандемани може да доведат до недостатъчно предлагане. Проблеми в кампанията имаше и Турция (прекомерни дъждове).

Повишената изкупна цена на розовия цвят през 2022 г. вече дава възможност на стопаните да генерират печалба от единица площ, но извънредни помощи за сектора от 2020 г. насам (Covid, Украйна) дават противоречиви сигнали на производители и забавят оздравителните процеси в сектора. Свиването на насажденията с маслодайна роза от 2019 г. насам е едва с 9% като остават твърде големи над 45 хил. дка). 

Растящите разходи за отглеждане – торове, препарати, горива, както и ниските изкупни цени на розовия цвят през кампании 2020 и 2021 демотивираха много производители. В резултат много насаждения са занемарени. Заради липсата на грижи добивите на цвят от единица площ остават значително по-ниски от технологичните. Необходимият за индустрията цвят би могъл да се добива от чувствително по-малко площи от сегашните, но при положение, че те се отглеждат ефективно и добросъвестно. Това би могло да съкрати донякъде и търсенето на сезонна работна ръка.

Лавандулово масло

Глобалния пазар на лавандула и лавандин се намира в дисбаланс като са налице всички сигнали за свръх-предлагане. Стабилизиране на сектора може да дойде единствено през значително съкращаване на производство във водещите страни - износители. Индустрията е изправена и пред друга заплаха – преразглеждането на европейското законодателство относно класификацията на опасностите, етикетирането и опаковането на химикали. 

На този фон производството на лавандулово масло в България е на исторически връх – реколтирани са над 68 хил. тона цвят, а рандеманите се движеха между от 80-100 кг цвят за 1 кг. масло през Кампания 2022. Цените на вътрешния пазар остават на изключително ниски нива, а търсенето се забавя.

Площите с лавандула в България намаляват с 16% на годишна база през 2022 г. Изкореняването на насаждения с лавандула, най-вече в североизточна България, вероятно е продължило и през есента на 2022 г. Пазарните стимули мотивират по-едрите стопанства да увеличат площите със зърно и маслодайни култури. Малките производители няма да издържат трета поредна година да работят на загуба и ще продължат да се отказват от културата, освен ако нямат предварително сключени договори за изкупуване.

Други масла

През 2022 г. България продължава да произвежда и изнася масла от тамян и смирна с темповете от 2021 година. При традиционните за страната култури, обаче, тенденцията продължава да е низходяща. Големия бум от периода 2016-2019 (2-5 пъти над обичайните площи) е последван от срив в производството при повечето нишови медицински и ароматни култури, като лайка, маточина, хизоп и др. Растящата инфлация в глобален мащаб вероятно ще доведе до свиване търсенето на някои масла, ориентирани към ароматерапия и козметика.

По всяка вероятност процеса на излизане на производители от сектора на етерично-маслените култури ще продължи и през пазарната 2022/23 г., докато площите се стабилизират на здравословни нива. Подобни процеси ще се наблюдават и при преработвателните мощности, които са твърде много при настоящите пазарни реалности.

Свързани статии

Производство на етерични масла в България 2021

22. ноември 2021.

Производство на етерични масла в България през 2023

08. януари 2024.

Когато лилавото се оцвети в червено

14. август 2019.

„Дестилирано в България“: Първа национална среща на преработвателите на етерично-маслени култури се състоя в Стара Загора

28. юни 2021.