НОВИНИ

Чумата като огледало*

„По-големи свине от прасетата са единствено хората“
13. август 2019.
Всички статии

Отлични перспективи пред износа на череши открива нов анализ на ИнтелиАгро

     
16. юни 2019.

Износът на български плодове и зеленчуци

Родната продукция трудно си пробива път на външните пазари – повече за преработка и по-рядко за прясна консумация.
22. февруари 2019.

Светът на плодовете и зеленчуците вече не е същият

Традиционните продукти, доставчици и канали на дистрибуция са в отстъпление пред променящите се нужди на пазара
22. февруари 2019.