Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Tokuda Bank

Обучения за служители и семинар за клиенти

Tokuda Bank
07-юли-2017

Две обучения за служители и един семинар за клиенти на банката, включващи обширна тематика за сектора - от основни характеристики на агробизнеса до тенденции на глобалните пазари

повече

Postbank

Семинари за земеделски производители и клиенти на банката

Postbank
15-март-2017

Поредица от 13 семинара, насочени към земеделски производители и клиенти на банката, представящи глобалните и вътрешните тенденции в сектора, възможности и предизвикателства пред българските фермери, както и инструментите за подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС

повече

ЗП Феди Фердинандов

Проект за закупуване на земеделска техника по ПРСР 2014-2020

ЗП Феди Фердинандов
21-март-2016

Изготвяне на проект за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

повече

Посолство на Кралство Нидерландия

Наръчник за ПРСР 2014-2020 г. в България

Посолство на Кралство Нидерландия
30-ноември-2015

Изготвяне на наръчник за холандски компании за българската ПРСР 2014-2020 г. в направления мляко, плодове и оранжерийно производство на зеленчуци

повече

ProCredit Bank

Семинари за земеделски производители

ProCredit Bank
13-октомври-2015

Срещи със земеделски производители от регионите на Добрич и Силистра относно факторите, които оказват влияние върху цената на зърното, както и последните тенденции в сектор "плодове".

повече

ЗП Валентина Стоянова

Проект за закупуване на земеделска техника по ПРСР 2007-2013 г.

ЗП Валентина Стоянова
01-септември-2015

Изготвяне на проект за закупуване на земеделска техника по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007-2013 г.

повече

Postbank

Обучение за служителите

Postbank
02-юли-2015

Обучение по основи на агробизнеса в България на над 100 служителя на банката от клонове в цялата страна.

повече

ProCredit Bank

Семинари за земеделски производители

ProCredit Bank
27-февруари-2015

Разяснителни семинари за земеделските производители от районите на Враца, Плевен, Стара Загора, Бургас, Варна и Добрич относно кампанията за директните плащания 2015.

повече

Обучения за служители и семинар за клиенти

Две обучения за служители и един семинар за клиенти на банката, включващи обширна тематика за сектора - от основни характеристики на агробизнеса до тенденции на глобалните пазари

Tokuda Bank
07-юли-2017

ИнтелиАгро проведе две обучения за служители на Токуда Банк (в София и Варна), целящи запознаване с характеристиките на агробизнеса, предизвикателствата и възможностите пред сектора в България, както и актуалното състояние на световните пазари. Банката видя в лицето на ИнтелиАгро надежден помощник, за да предостави по-добро обслужване на клиентите си - фермери, разбирайки нуждите им и оценявайки потенциала им. Заедно с това бе организиран и семинар за клиенти на банката (във Варна).

По време на трите събития бяха засегнати всички основни аспекти на сектора:

 • Основи на агробизнеса;
 • Българското селско стопанство в ЕС;
 • Тенденции и състояние на сектора в страната;
 • Проблеми и предизвикателства на българксото селско стопанство - Какви са причините и какви могат да са решенията;
 • Пазар на земеделска земя;
 • Световни тенденции при основните селскостопански суровини;
 • Директните плащания до 2020 година;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година - какви са възможностите и как най-устойчиво стопаните да се възползват от тях;
 • Ролята на банките в селското стопанство.

Семинари за земеделски производители и клиенти на банката

Поредица от 13 семинара, насочени към земеделски производители и клиенти на банката, представящи глобалните и вътрешните тенденции в сектора, възможности и предизвикателства пред българските фермери, както и инструментите за подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС

Postbank
15-март-2017

ИнтелиАгро стана част от кампанията "Пощенска банка среща бизнеса" и проведе семинари в 13 областни центъра - Стара Загора, Сливен, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Благоевград, Кюстендил, Перник. Презентациите бяха насочени към земеделски производители и клиенти на банката и обхващаха широк набор теми, адаптирани към спецификата на съответния регион:

 • Развитие на селското стопанство в България след присъединяването към ЕС и картина на сектора днес;
 • Световни пазари за селскостопански суровини;
 • Основни предизвикателства пред фермерите и решения за преодоляването им;
 • Възможности пред земеделските производители за по-ефективно производство и по-добри продажби;
 • Тенденции в основните браншове;
 • Директните плащания за земеделие и животновъдство до 2020 година;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

В рамките на събитията, гостите имаха възможност за срещи и обмяна на идеи с експерти на ИнтелиАгро.

Проект за закупуване на земеделска техника по ПРСР 2014-2020

Изготвяне на проект за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

ЗП Феди Фердинандов
21-март-2016

ИнтелиАгро подготви за одобрение проектно предложение на ЗП Феди Фердинандов от Вълчедръм за закупуване на самоходна пръскачка Mazzotti MAF 4180 по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020. Предложението беше одобрено за финансиране от ДФ "Земеделие" през март, 2016 г., а техниката беше доставена и разплатена в рамките на по-малко от седмица от получаване на уведомителното писмо.

С направената инвестиция на стойност близо 360 000 лв. стопанството на Феди Фердинандов става едно от най-конкурентните в региона.

 

Наръчник за ПРСР 2014-2020 г. в България

Изготвяне на наръчник за холандски компании за българската ПРСР 2014-2020 г. в направления мляко, плодове и оранжерийно производство на зеленчуци

Посолство на Кралство Нидерландия
30-ноември-2015

Във връзка с новия програмен период 2014-2020 г. на Програмата за развитие на селските райони в България, ИнтелиАгро изготви по поръчка на Посолството на Кралство Нидерландия наръчник за възможностите за инвестиции, търговия и услуги пред холандски компании, научни и образователни институции в  направления мляко, плодове и оранжерийно производство на зеленчуци.

Като част от проекта, перспективите в трите сектора бяха представени от ИнтелиАгро пред представители на холандския бизнес по време на селскостопанското изложение Indagra в Букурещ през октомври

Семинари за земеделски производители

Срещи със земеделски производители от регионите на Добрич и Силистра относно факторите, които оказват влияние върху цената на зърното, както и последните тенденции в сектор "плодове".

ProCredit Bank
13-октомври-2015

Ползотворното сътрудничество между ПроКредит Банк и ИнтелиАгро продължи и през есента на 2015 г. Във връзка с напредналото прибиране на тазгодишната реколта от царевица и слънчоглед в Добрич бе организирана среща на тема "Динамика на зърнените пазари - поглед назад и бъдещи очаквания за цените на основните култури".

За овощарите от региона на Силистра и Русе бе организаран семинар на тема "Перспективи пред развитието на сектор плодове".

Проект за закупуване на земеделска техника по ПРСР 2007-2013 г.

Изготвяне на проект за закупуване на земеделска техника по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007-2013 г.

ЗП Валентина Стоянова
01-септември-2015

ИнтелиАгро изготви в кратък срок проектно предложение на ЗП Валентина Стоянова за закупуване на земеделска техника за извънреден прием по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007-2013 г. Проектът е одобрен. Със закупените трактор и инвентар стопанството повиши конкурентоспособността си, подобрявайки производителността и оптимизирайки разходите. 

Обучение за служителите

Обучение по основи на агробизнеса в България на над 100 служителя на банката от клонове в цялата страна.

Postbank
02-юли-2015

В рамките на договор за провеждане на обучение между Пощенска банка и ИнтелиАгро подготвихме материали и осъществихме седем семинара с участието на над 100 служители на банката от клонове в цялата страна.

Темите, включени в обучението целяха да обхванат основните елементи от работата със селскостопански производители:

 • Развитие на аграрния сектор в страната след влизането на България в ЕС;
 • География на селското стопанство в България;
 • Основи на агробизнеса;
 • Тенденции при трайните насаждения;
 • Тенденции в говедовъдството - млечно и месодайно направление;
 • Директните плащания за земеделие и животновъдство през 2015 г. и до 2020 година;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

По време на обучението бяха разгледани и практични казуси в отраслите зърнопроизводство, животновъдство и овощарство. ИнтелиАгро получи изключително добри оценки от участниците в курса.

 

Семинари за земеделски производители

Разяснителни семинари за земеделските производители от районите на Враца, Плевен, Стара Загора, Бургас, Варна и Добрич относно кампанията за директните плащания 2015.

ProCredit Bank
27-февруари-2015

Във връзка с промените в новата Обща селскостопанска политика на ЕС от 2015 г. и мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година ПроКредит Банк съвместно с ИнтелиАгро проведе серия от събития в 6 града – Враца, Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас и Добрич. 

На срещите присъстваха повече от 400 земеделски производители, които имаха възможност да чуят последните новости и специфики при кандидатстването за подпомагане през Кампания 2015 и да зададат своите въпроси на представителите на ИнтелиАгро.