Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ
Николай Вълканов

Николай Вълканов

Управител

Управител

Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Два пъти е водил групи по програмата на Департамента по земеделие на САЩ "Кохран" за обучение на фермери на теми - "Производство на плодове и зеленчуци" (2013) и "Производство на плодове и обработка на продукцията".

Водил е проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика в периода 2012-2014. Основните му разработки са в областта на Общата селскостопанска политика на ЕС и ефектите от прилагането й в България, перспективите пред отглеждането на плодове и зеленчуци, развитие на млечното говедовъдство в страната след отпадането на квотите и др. Има над 100 публикации по въпросите на селското стопанство във водещи издания в страната.

Стилиян Гребеничарски

Стилиян Гребеничарски

Анализатор

Анализатор

Стилиян Гребеничарски е с магистърска степен по „Финанси“ от VU University, Амстердам и бакалавър в същата специалност от Университета за национално и световно стопанство, София. Професионалният му опит включва анализ на публичните политики, финансовите и стокови пазари, макроикономическите процеси, финансово и иконометрично моделиране. Сред сферите му на интереси попадат регионално развитие, селско стопанство, предприемачество.

Марта Йонкова

Марта Йонкова

Експерт „Европейски програми и проекти“

Експерт „Европейски програми и проекти“

Марта Йонкова е с над 8 години опит в разработването и прилагането на проекти, финансирани от ЕС в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Създател и дългогодишен главен редактор на специализираното земеделско издание Агрозона. В периода 2008 – 2015 г. е и маркетинг експерт към Асоциация на земеделските производители в България.

Марта Йонкова е водила две посещения за обучение на земеделски производители в САЩ по програмата на Департамента по земеделие на САЩ "Кохран" на следните теми: "Производство и преработка на зеленчуци" (2012) и "Производство и преработка на ядки“ (2014). Участвала е в редица обучения и официални делегации в страната и чужбина по различни въпроси, свързани с формулирането и прилагането на европейската политика в сектор Земеделие.


Иван Мутафчиев

Агроном

Агроном

Агроном, специалист по трайни насаждения. Близо 20 години опит в селското стопанство, в т.ч. и като земеделски производител.


доц. д-р Мариана Петкова

Специалист по хранене на животните

Специалист по хранене на животните

Специалист по хранене на селскостопански животни и технология на фуражите.


инж. Вълю Чаушев

Зооинженер

Зооинженер

Зооинженер, специалист по селекция и репродукция.


Maйя Мутафчиева

Нещатен сътрудник

Нещатен сътрудник

Специалист по селекция на тютюна и експерт по почвени анализи.