InteliFresh - "от градината до щанда" се завръща на 11 октомври

24. September 2022.

Четвъртото издание на престижния форум ще се проведе на 11 октомври в Интер Експо Център

Най-големият форум в страната за производство и реализация на плодове и зеленчуци се завръща. InteliFresh 4.0 ще представи разнообразни решения в градинарството, насочени към по-голяма производствена ефективност и по-добра пазарна ориентация. Датата е 11 октомври 2022, мястото – Интер Експо Център, София. Следвайки мотото си „От градината до щанда“, четвъртото издание на престижния бизнес форум ще срещне производители на плодове и зеленчуци с водещи търговци в страната, преработватели, както и с доказани доставчици на технологии и услуги.

Един от акцентите на форума е повишаване ефективността на стопанствата чрез въвеждане на нови сортове, технологии и средства за защита на продукцията и намаляване разходите. За ноу-хау се разчита основно на чуждестранен опит, като неразделна част от форума е и нарочна бизнес мисия от Нидерландия.Като лидер в производството, кооперирането и търговията, нидерландската страна ще има отделен панел в конферентната част на програмата, по време на която ще бъде споделен опит, иновативни технологии и цялостни решения в овощарството и оранжерийното производство. Желаещите да се свържат директно с чуждестранните компании ще имат възможност да направят това по време на отделна сесия за бизнес срещи.

Както и досега, неразделна част от InteliFresh ще бъдат възможностите за търговия и перспективата пред различните канали за дистрибуция. Тук организаторите са се постарали да представят разнообразен опит – от потребителските нагласи в търговската мрежа в страната, през тенденциите при продажбите във веригите супермаркети, до предизвикателствата пред които се изправят търговците, които са се специализирали в износа на био продукция.

Внимание ще бъде обърнато и на бъдещето на сектор „плодове и зеленчуци“ след 2022 г. с оглед на новия програмен период и Плана за възстановяване и устойчивост.

Една от новостите в четвъртото издание на форума е, че всички регистрирали се и заплатили таксата за участие до 30 септември ще получат възможност за индивидуален график за срещи с компаниите, които са заявили присъствие в зоните за b2b срещи. За тези от търговците и преработвателите, които ще посетят форума като гости (без щанд) остава възможността за личен контакт в кафе-паузата и работния обяд.

InteliFresh 4.0 – всички важни хора по веригата от градината до щанда ще бъдат там. А вие?

Регистрирайте се сега на www.agroevents.eu или през facebook.

Свързани статии

Сектор „плодове и зеленчуци“ след 2022 г.

24. септември 2022.

Холандски технологии за българските плодове и зеленчуци

12. септември 2023.

Рестарт за българското овощарство

21. януари 2020.

Светът на плодовете и зеленчуците вече не е същият

22. февруари 2019.