Производство на втлъстен черен дроб в България

20. October 2023.

Състояние на сектора и перспективи за развитие

Производството на фоа гра e нишов, рисков и високопечеливш бизнес. България произвежда фоа гра от 60-те години на ХХ век. Въпреки това продуктът остава по-скоро екзотичен и непознат за българския пазар, а производството е експортно ориентирано. България произвежда по около 2600 тона фоа гра средногодишно през последните десет години, показват данни на официалната статистика, но при значителни колебания между отделните години. Както суровия черен дроб, така и приготвения или консервиран черен дроб отиват почти изцяло за Франция, Белгия и Испания. Това са и трите основни пазара за продукта в световен мащаб.

Самият суров втлъстен черен дроб генерира приходи от международна търговия в размер на USD 71 млн. за 2018, като в следващите години тя спада в стойност и обем и търпи относително големи промени заради пандемията от високопатогенна инфлуенца по птиците (птичи грип). Последната доведе до унищожението на милиони домашни птици в Европа. Към 2022 г. международната търговия със суров втлъстен черен дроб се оценява на USD 43,6 млн., като данните показват, че стойността на износа расте заради намаленото предлагане. Тези данни не вземат предвид преработените продукти от черния дроб като пастети и др., които са на стойност USD 60-70 млн. годишно.   

Между 80-82% от световния пазар на втлъстен черен дроб се формира от дроб от патици, а останалата част от гъски. България традиционно е в Топ 3 на износителите на суров дроб от патици, заедно с Франция и Унгария, като през 2022 г. страната ни е износител №1 в света с 495 тона продукция на стойност USD 13,2 млн.

Международния пазар на втлъстен черен дроб се влияе от редица фактори като: потребителските навици в традиционните страни-консуматори и развитието на нови пазари; повишената осведоменост и осъзнаване на потребителите за противоречивите практики при отглеждането и храненето на животните; глобалните пандемии от птичи грип; регулаторната среда (нормативната рамка за отглеждането на животни по хуманен начин търпи постоянно развитие, вкл. под засилващ се публичен натиск). През следващите години очакваме производството да се влияе най-вече от глобалните пандемии от птичи грип и публичния натиск за хуманно отношение към животните.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите през бутона "Безплатни ресурси".

Свързани статии

Чумата като огледало*

13. август 2019.

Бъдеще на свиневъдството в България

15. февруари 2021.

Достатъчно ли е родното производство, за да отговори на нуждите ни от храни?

31. март 2020.

Правителството се изсмя в лицето на малките фермери

15. април 2020.