Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

InteliAgro e създадена, за да ви даде всичко необходимо да бъдете максимално ефективни в бизнеса. За подобряване крайния резултат на вашето стопанство или за изпълнението на новия ви проект по възможно най-добрия начин. Ние сме тук, за да ви спестим време, усилия и средства, оптимизирайки ресурсите, с които разполагате на максимум. Това, което можем да направим за вас е:

  • Първоначална оценка и анализ на стопанството или на идейния проект;
  • Анализ на финансовите потоци на предприятието и съвет кой е най-добрият източник за набавяне допълнителния паричен ресурс, който ви е необходим;
  • Изготвяне на искане за кредит, проектно предложение за финансиране по Програма за развитие на селските райони, или съдействие за намирането на дялово финансиране;
  • Почвен анализ, анализ на подпочвените води, съвет за подходящите за отглеждане култури;
  • Съвети за покупка на подходящата техника и оборудване, съобразени максимално с вашите нужди;
  • Изготвяне на бизнес план, съобразен с целите на предприятието;
  • Цялостно идейно, предпроектно и проектно изпълнение и консултиране на млечни кравеферми;
  • Абонаментна услуга за своевременно известяване при настъпване на нормативни промени, касаещи дейността на стопанството; индивидуален план за оптимизиране възможностите за подпомагане чрез европейските фондове и от държавния бюджет;
  • Пазарни проучвания, анализи и прогнози;
  • Водене на обучения и провеждане на семинари.