InteliFresh - "от градината до щанда" се завръща на 11 октомври

24. September 2022.

Четвъртото издание на престижния форум ще се проведе на 11 октомври в Интер Експо Център

Най-големият форум в страната за производство и реализация на плодове и зеленчуци се завръща. InteliFresh 4.0 ще представи разнообразни решения в градинарството, насочени към по-голяма производствена ефективност и по-добра пазарна ориентация. Датата е 11 октомври 2022, мястото – Интер Експо Център, София. Следвайки мотото си „От градината до щанда“, четвъртото издание на престижния бизнес форум ще срещне производители на плодове и зеленчуци с водещи търговци в страната, преработватели, както и с доказани доставчици на технологии и услуги.

Един от акцентите на форума е повишаване ефективността на стопанствата чрез въвеждане на нови сортове, технологии и средства за защита на продукцията и намаляване разходите. За ноу-хау се разчита основно на чуждестранен опит, като неразделна част от форума е и нарочна бизнес мисия от Нидерландия.Като лидер в производството, кооперирането и търговията, нидерландската страна ще има отделен панел в конферентната част на програмата, по време на която ще бъде споделен опит, иновативни технологии и цялостни решения в овощарството и оранжерийното производство. Желаещите да се свържат директно с чуждестранните компании ще имат възможност да направят това по време на отделна сесия за бизнес срещи.

Както и досега, неразделна част от InteliFresh ще бъдат възможностите за търговия и перспективата пред различните канали за дистрибуция. Тук организаторите са се постарали да представят разнообразен опит – от потребителските нагласи в търговската мрежа в страната, през тенденциите при продажбите във веригите супермаркети, до предизвикателствата пред които се изправят търговците, които са се специализирали в износа на био продукция.

Внимание ще бъде обърнато и на бъдещето на сектор „плодове и зеленчуци“ след 2022 г. с оглед на новия програмен период и Плана за възстановяване и устойчивост.

Една от новостите в четвъртото издание на форума е, че всички регистрирали се и заплатили таксата за участие до 30 септември ще получат възможност за индивидуален график за срещи с компаниите, които са заявили присъствие в зоните за b2b срещи. За тези от търговците и преработвателите, които ще посетят форума като гости (без щанд) остава възможността за личен контакт в кафе-паузата и работния обяд.

InteliFresh 4.0 – всички важни хора по веригата от градината до щанда ще бъдат там. А вие?

Регистрирайте се сега на www.agroevents.eu или през facebook.

Свързани статии

Светът на плодовете и зеленчуците вече не е същият

22. февруари 2019.

Достатъчно ли е родното производство, за да отговори на нуждите ни от храни?

31. март 2020.

Отлични перспективи пред износа на череши открива нов анализ на ИнтелиАгро

16. юни 2019.

Рестарт за българското овощарство

21. януари 2020.