Прецизно земеделие – заснемане, 3D моделиране и изготвяне на препоръки

С помощта на професионален хексакоптер се извършва заснемане на земеделските площи (еднократно или периодично), последвано от 3D моделиране на терените и изготвяне на карти за третиране на площите. 
Картата с препоръчителните операции се предоставя директно готова за приложение от наземната техника (пръскачки, торачки).