За нас
False

Мисия

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство. Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията за правене на агробизнес, намаляване на бюрократичното бреме и поставянето на българските фермери на равни основни с европейските им колеги.

Ние се присъединяваме към мнението на водещи европейски агроикономисти, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е счупена и трябва да я поправим с обединени усилия. България може и трябва да играе активна роля в този процес. В интерес на българските фермери е изравняването и постепенното отпадане на директните плащания и национални помощи на ниво ЕС, а публичната подкрепа да се насочи към инвестиционни мерки.

ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Регистрирано е на 18 декември, 2014 г. в София.

Ако вярвате в нашата мисия и смятате, че това което правим е важно за развитието на селското стопанство, можете да допринесете за успешното изпълнение на дейността ни като направите дарение по банкова сметка:

IBAN: BG12UNCR70001522170899
BIC: UNCRBGSF
Получател: Фондация „ИНТЕЛИАГРО“

Размерът на направеното дарение би могъл да се приспадне от данъчната ви основа за съответната година до определен размер съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.

Нашият екип

Николай Вълканов, Управител на ИнтелиАгро
Николай Вълканов
Управител

Николай Вълканов е основател и управител на неправителствената организация „ИнтелиАгро“. В периода 2012-2014 година е управлявал проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика. От 2018 година Николай Вълканов е и организатор на форума за търговия с плодове и зеленчуци InteliFresh, който създава условия за диалог и трайно партньорство за всички пазарни участници – фермери, търговци, доставчици на технологии и услуги и потребители. През 2016 г. Николай Вълканов е избран за експерт към Делегацията на Европейския съюз в Молдова за оценка на изпълнението на общите условия по предприсъединителната програма ENPARD и одобрение на първия фиксиран транш. Между 2011-2015 г. г-н Вълканов е бил анализатор на свободна практика към аналитичната компания PMR Publications като е отговарял за ритейл сектора в България. Бил е и бизнес консултант в консултантската компания SEERC и журналист във вестник „Капитал“.

Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Преминал е обучения по „Производство на плодове и следберитбена заготовка“ и „Зеленчукопроизводство и овощарство“ към Центъра по агробизнес на Калифорнийския държавен университет в рамките на програмата „Кохран“. Следва магистърска програма по Агробизнес и управление на територията в УНСС.

Стилиян Гребеничарски
Анализатор

Стилиян Гребеничарски е с магистърска степен по „Финанси“ от VU University, Амстердам и бакалавър в същата специалност от Университета за национално и световно стопанство, София. Професионалният му опит включва анализ на публичните политики, финансовите и стокови пазари, макроикономическите процеси, финансово и иконометрично моделиране. Сред сферите му на интереси попадат регионално развитие, селско стопанство, предприемачество.

Иван Мутафчиев
Агроном

Агроном, специалист по трайни насаждения. Иван Мутафчиев има 30 години опит в селското стопанство, управлявал е земеделска кооперация и собствен земеделски бизнес. 

доц. д-р Мариана Петкова
Специалист по хранене на животните

Специалист по хранене на селскостопански животни и технология на фуражите.

Maйя Мутафчиева
Нещатен сътрудник

Специалист по селекция на тютюна и експерт по почвени анализи.

Контакти

Изпратете запитване

Можете да изпратите вашето запитване като попълните формата по-долу. Ще ви помолим да бъдете максимално детайлни по отношение на вашия проект и преследваните цели и да оставите контакт за обратна връзка, а ние ще се свържем с вас в максимално кратък срок.

InteliAgro
гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71, ет. 1

Телефон: (+359) 899 911 597