Политика за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които “ИнтелиАгро”  събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги”) съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайтовете ни Inteliagro.bg и Agroevents.eu ("Сайтовете"), така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни.

 

Данни за ИнтелАгро  като администратор на лични данни

ИнтелиАгро , ЕИК: 176806283, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. бул. Македония 27, тел.: 0899 911 597, e-mail: office@inteliagro.bg

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Н. Вълканов, имейл: nikolay@inteliagro.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Обща информация

 

При събирането и обработването на вашите лични данни, Икономедиа се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ИнтелиАгро  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, за покупка на билети, регистрация в събития, организирани както от дружеството, така и от трети лица наричани „организатори“ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на ИнтелиАгро  по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ИнтелиАгро ;

За целите на легитимния интерес на ИнтелиАгро .

(2) ИнтелиАгро  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие и организаторите на събития предоставяте, използвайки нашите услуги, ИнтелиАгро  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ИнтелиАгро  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за сключване на договор с дружеството и с трети лица организатори на събития, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

индивидуализация на страна по договора;

регистрация на участник в събитие, организирано от ИнтелиАгро  или от друг организатор;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови планове, ценови условия и др.

подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

предоставяне на техническа поддръжка чрез писмен вид по имейл или чрез телефонен разговор

 

(2) ИнтелиАгро  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ИнтелиАгро  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ИнтелиАгро ?

Чл. 3. (1) ИнтелиАгро  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании от наше име или от името на организатор на събития, който използва платформата www.inteliagro.bg или www.agroevents.eu за да Ви информираме за промени в отношение на събитията или бъдещи проекти. Това предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 

(2) ИнтелиАгро  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес, телефон, линкове към социални мрежи, дата и година на раждане, длъжност, име на организацията или компанията, която представлявате, или в която работите, специфични интереси и/или други данни който са в нужда на организатора на събитие за да Ви идентифицира, както и за целите на специален пропускателен режим за самото събитие)


 

 

Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител, Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта www.agroevents.eu и/или закупуване на услуга, между ИнтелиАгро  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


 

Други данни, които ИнтелиАгро  обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ИнтелиАгро  събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;


 

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ИнтелиАгро  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 


 

Обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане, което ви позволява да получите билета си.


 

За целите на изпълнението на задълженията ни към вас, ние може да прехвърлим вашите лични данни към организатори на събития използващи сайта www.agroevents.eu , маркетингови или статистически организации, куриерски фирми, хостинг компании, адвокатски дружества, финансови институции/институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).

Съхраняваме данните, свързани с вашите плащания и покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела (например, ако сме съдени за вреди), административни и наказателни разследвания (напр. проверка или ревизия от Агенцията за приходите), потребителски искове и спорове, измами с билети и др.

 

(3) ИнтелиАгро  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ИнтелиАгро  от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

 

Чл. 4. (1) Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

 

(2) В случаи на липса на такъв законен срок, ИнтелиАгро  приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
 

(3) Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

 

(4) Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ИнтелиАгро  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ИнтелиАгро  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ИнтелиАгро  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на писмено искане на имейл office@inteliagro.bg

(2) ИнтелиАгро  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ИнтелиАгро  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ИнтелиАгро  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ИнтелиАгро  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ИнтелиАгро на имейл office@inteliagro.bg.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ИнтелиАгро  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ИнтелиАгро  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ИнтелиАгро ;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ИнтелиАгро  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ИнтелиАгро , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ИнтелиАгро , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4) ИнтелиАгро  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ИнтелиАгро  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ИнтелиАгро  да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

ИнтелиАгро  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ИнтелиАгро  имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ИнтелиАгро , с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ИнтелиАгро  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ИнтелиАгро  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ИнтелиАгро  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ИнтелиАгро , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ИнтелиАгро установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ИнтелиАгро не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За организатор чието събитие се регистрирате, хостинг компания!

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20 (1). Когато организатор на събитие възлага на ИнтелиАгро да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ИнтелиАгро  действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, ИнтелиАгро действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ИнтелиАгро  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ИнтелиАгро  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ИнтелиАгро  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.